Kiusaamisen vastalääkkeet myötätunto ja vastuunottamisen taito

Sunnuntai 9.1.2022 klo 16.22 - Aino Kanniainen

Kiusaamisen vastalääkkeet – myötätunto ja vastuunottamisen taito

Useat uutisotsikoihin nousseet kouluväkivaltatilanteet saavat pohtimaan, millaisia signaaleja nämä ovat yhteiskuntamme tilanteesta. Lapset ja nuoret ovat yhteiskuntamme peili. Rikoksen merkit täyttävä pahoinpitely on väkivaltaa, tapahtuupa se kotona, vapaa-ajalla, koulumatkalla tai koulussa. Asioista on puhuttava oikeilla nimillä. Apua tarvitsevat niin uhrit kuin tekijät.

Mitä kasvun vuosina on tapahtunut heille, jotka ovat kovettaneet mielensä ja toimivat toisia kohtaan väkivaltaisesti? On palattava perusasioiden äärelle. Jo vuoden ikäinen lapsi tunnistaa kivun tai pelon toisen ihmisen kasvoilla. Silloin lapsi näyttää huolestuneelta ja pysäyttää leikkinsä. Kyky tuntea empatiaa on keskeinen osa ihmisen psykologisia taitoja ja hyvinvointia.  Perustavaa laatua oleva ihmisenä olemisen taito on oppia kunnioittamaan ja suojelemaan omia ja toisen rajoja. Sen minkä teen toiselle teen lopulta itselleni. Aikuisten esimerkki on vahva viesti.

Yksilön oikeudet pitävät sisällään myös vastuun. Jos laiminlyömme tämän opettamisen ja oppimisen, viime kädessä Suomen rikoslaki pysäyttää todellisuuteen, kuinka tulee ”elää ihmisiksi.” Merkinnät rikosrekisterissä eivät ole kenellekään eduksi tiettyihin ammatteihin ja tehtäviin hakeutumisessa. Omat unelmat voivat tyssätä hetkellisen ajattelemattomuuden seurauksena.

Meidän tulee siis suojella lapsiamme kasvattamalla heitä vastuuntuntoon ja empatiaan. Teoilla – niin hyvillä kuin vahingollisilla on aina jokin seuraus.  Kun toimin väärin vahingossa tai tietoisesti, on todellista suuruutta kyky katua, pyytää anteeksi sekä sovittaa ja korvata aiheutettu vahinko. Lapsilla on oikeus oppia, miten ristiriitatilanteita ratkaistaan ilman väkivaltaa. Kiusaajien ja väkivaltaisesti käyttäytyvien kanssa näitä asioita on kerrattava niin usein kuin on tarpeen. Aikuisina he kiittävät heitä, jotka ovat kärsivällisen päättäväisesti jaksaneet tätä opettaa ja vaatia.

Kiusaaminen ja väkivalta on monimuotoinen ilmiö, jonka vastaista työtä on sinnikkäästi jatkettava. 2019 valmistunut STM:n Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025 osa II, jonka laatimisessa sain pieneltä osalta olla mukana, korostaa monialaista yhteistyötä.  Kouluissa, varhaiskasvatuksessa, lapsi- ja nuorisotyössä sekä harrastustoiminoissa tehtävä työ hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisyyden edistämisessä on tärkeä tuki perheille.

Olen iloinen, että Leppävirta pääsi Unicefin lapsiystävällinen kunta ohjelmaan. Uskon sen tukevan kotikuntamme strategiaa olla lapset ja nuoret huomioiva perheystävällinen kunta. Olemme yhteisellä asialla kaikki.

Tommy Tabermann muistuttaa Pieni laulu ihmiselle – runollaan, kuinka se hyvä, mitä osoitamme toisillemme, koskettaa lopulta myös jokaista itseä.

Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle, ollakseen itse ihminen. Ihminen tarvitsee ihmistä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Myötätunto, vastuunottaminen, tunnetaidot, kiusaaminen

Silmiä ei pidä sulkea

Keskiviikko 3.11.2010 - Aino Kanniainen

 

Viime viikon aikana on uutisoitu lemmikkieläinten pahoinpitelyistä, laiminlyönneistä ja jopa rääkkäyksestä. Muutaman päivän sisällä on tullut esille kissan kuolema kuivausrummussa ja toisaalla tuntikausia kestänyt koiran roikottaminen kuristuspannassa parvekkeelta. Julmaa.

Puolustan ehdottomasti eläintensuojelua ja inhimillistä kohtelua. Hyvä, että myös lainsäädännön taholla tähän tullaan kiinnittämään huomiota ja eläinsuojelurikoksia koskeva rikoslaki on uudistumassa. SS 30.10.10 Lemmikkieläimen surma on julma kosto puolisolle – artikkeli tuo esille eläinrääkkäyksen yhteyden perheväkivaltaan. Tiedossa on, että perheväkivalta alkaa usein henkisenä väkivaltana ja etenee asteittain esineisiin, lemmikkieläimiin ja lopulta läheisiin kohdistuvaksi väkivallaksi. Valitettavasti.

Hyvinvoiva ihminen ei vahingoita itseä eikä toisia. Ei myöskään kohtele eläimiä julmasti.  Ihmisenä olemisen taitoihin kuuluvat elämän suojeleminen, itsen ja toisten arvostaminen ja huomioonottaminen, fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tunnetaitojen vahvistamisen tulisi kulkea mukana kaikessa kasvatuksessa. Ja silmiä ei pidä sulkea väkivallan merkeiltä – eläimiin tai ihmisiin kohdistuen. Väkivaltaongelmien ehkäisyä ja varhaista puuttumista ongelmiin on tehostettava. Muistutan, että kunnille on annettu suositukset perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn Tunnista, turvaa ja toimi julkaisun muodossa. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3513.pdf

Tähän työhön on myös osoitettava riittävät resurssit. Uskon sijoituksen lopulta kasvavan korkoa niin taloudellisesti kuin ihmisten hyvinvointina.

 

 

1 kommentti . Avainsanat: eläintensuojelu, eläinrääkkäys, eläinsuojelurikos, tunnetaidot, perhe- j alähisuhdeväkivalta, tunnista turvaa ja toimi