Aluevaaliteemani kiteytyvät sanoihin
TOIVOA TURVAA TERVEYTTÄ

1. Turvallisuus on kaiken hyvän lähde

Kaikissa elämänvaiheissa fyysinen ja psyykkinen turvallisuus on hyvinvoinnin ja terveyden perusta.
Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ansaitsee riittävän painoarvon jokaisessa kunnassa.

Perusturvallisuus rakentuu ensimmäisten ikävuosien aikana, siksi perheiden, lasten ja nuorten palveluita on vahvistettava – oikea-aikaisesti ja yksilölliset tilanteet huomioiden.

Mielenterveyden edistäminen ja - palveluiden nopea saatavuus.
Avun saaminen ennen suurempien ongelmien kehittymistä, on inhimillistä ja kustannustehokasta.

Tieto, että apua on saatavilla, luo turvallisuutta ja luottamusta kaikissa elämänvaiheissa lapsuudesta vanhuuteen. Keskustan ”Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon ” on tärkeä tavoite. Ei luukulta luukulle apua etsien, vaan joustavasti tilanteen edellyttämän asiantuntijan vastaanotolle / palveluihin päästen.

Pelastustoimen resurssien ja toimintakyvyn turvaaminen
Kun se pahin tapahtuu ” kuin salama kirkkaalta taivaalta”, korostuu yhteiskuntamme palo- ja pelastustoimen merkitys. Hädän hetkellä onnettomuuden ja vakavan sairastumisen kohdatessa apua on saatava nopeasti.

2. Peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyö

Terveys- ja sosiaalipalvelut lähellä ihmisten arkea.
Jokaisessa kunnassa tulee olla terveyskeskus- tai asema, jonka palveluita voidaan täydentää eri erikoisalojen lääkäreiden konsultaatioilla/ vastaanotoilla.
Digitaaliset palveluiden ja etävastaanottojen mahdollisuuksien kehittäminen.
Terveydenhuollon ja sosiaalityön yhteistyö vahvistaa erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien ja monenlaista apua tarvitsevien riittävän monipuolista avunsaamista.
Hoitopolku perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon nopeammaksi. Pohjois-Savossa saamme olla kiitollisia laadukkaista erikoissairaanhoidon palveluista. Yliopistosairaalan lääketieteen erikoisosaaminen heijastuu koko maakuntaan ja luo turvallisuutta vakavampien sairauksien kohdatessa. KYSin toimintamahdollisuudet on turvattava jatkossakin. Tämä korostuu silloin kun joko itse tai läheinen on erikoissairaanhoidon tarpeessa ja voi luottaa, että vastassa ovat alansa huippuosaajat.

3. Henkilöstö on tärkein voimavara

Ilman ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta henkilökuntaa, kauniit ja hyvät tavoitteet jäävät puolitiehen.
Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi on otettava hyvinvointialueen uudistuksessa vahvasti keskiöön. Käytännön työn asiantuntijoita kuunnellen löytyvät myös kehittämisen kohdat ja tarpeet parhaiten. Hyvä kello kauas kuuluu.
Asetetaan tavoitteeksi, että hyvinvointialueen työntekijöiden työtyytyväisyys, merkityksellisyyden kokemus ja työnilo näkyvät kauemmaksikin niin, että yhä useampi ammattilainen haluaa työllistyä nimenomaan Pohjois-Savon alueelle.

4. Toivon näköala hyvinvoinnin ja terveyden vahvistajana

Toivon, turvallisuuden ja terveyden merkitys korostuu erityisesti vaikeina aikoina ja sairauden tai suuren menetyksen kohdatessa. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon, palo- ja pelastustoimen palvelujärjestelmän on oltava sellainen, joka luo luottamusta avun saamiseen mahdollisimman nopeasti onpa kyseessä pienempi tai suurempi huoli, sairaus tai kriisitilanne.
Apua on saatavilla ja sitä kannattaa hakea.