Vaaliteemat

Ihmisen hyvinvointi koko elämänkaaren aikana

10869727_344144155768005_8756762270757558981_o.jpg

Perheiden tukeminen on tulevaisuuteen katsomista

Päätöksenteon tulee heijastaa vanhemmuuden arvostusta ja perheiden erilaisten rilanteiden ymmärtämistä. Niin, että jokaisen vanhemman ja lapsen silmissä saa loistaa ilo.

- ennaltaehkäisevä kotipalvelu
- kotihoidon tuen säilyttäminen ennallaan
- lapsille kasvun rauhaa
- joustoja työn ja perheen yhteensovittamiseen

Jokaiselle nuorelle paikka yhteiskunnassa

Tarvitaan läsnä olevia aikuisia ja tukea omienvahvuuksien löytämiseen
Joustavuutta ja kannustavaa tukea myös erityistä tukea tarvitseville nuorille.
Työ- ja opiskelupaikkoja, nuorisotakuun todellista toteutumista.

Työhyvinvointi

- perheen ja työn yhteensovittaminen
- työhyvinvoinnin edistäminen

Vanhuus arvokas elämänvaihe

- aktiivisten eläkevuosien mahdollistaminen -  turvallinen valinnanvapaus ikäihmistä kuunnellen
- muistisairauksien lisääntymisen huomioiminen ja ennakoiminen
- omaishoitajien jaksamisen tukeminen -  myös asumispalvelupaikkoja tarvitaan

Työn ja yrittäjyyden edistäminen

Työn vastaanottaminen aina kannustavaksi
Yrittäjyyden esteitä on määrätietoisesti purettava
- ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotettava
- alv alarajaa nostettava
- liiasta byrokratiasta arkijärjen käyttöön
- vanhemmuuden kustannukset koko yhteiskunnan vastuulle
- verotuksen on oltava kannustavaa

Kotimaisen ruokatuotannon sekä metsä- ja biotalouden päämäärätietoinen ja pitkäkestoinen kehittäminen

Itä-Suomen kilpailukyvyn, elämisen mahdollisuuksien ja palveluiden turvaaminen myös maakunnan reuna-alueille

- alueellisten vahvuuksien vaaliminen kyläyhteisöistä maakunnan tasolle
- tieverkosto on pidettävä kunnossa