Tukijoiden kirjoituksia

Vaaliruno

Eija Parviainen eläkeläinen, fil.maist. Leppävirta


Pian 200 kansanedustajaa valitaan,eija_p.jpghyvinvoinnistamme ja asioistamme päättämään.

Harkitse tarkkaan nyt äänestäjä,millaista ehdokasta kannatat sä!

Onko hänellä arvot kunnossa,perusasiat perinteiset hallinnassa?

Osaako hän huomioida pienen ihmisen,ymmärtää paineet arjen huolien?

Onko hallinnassa myös talousasiat, jotka kaikkia meitä koskettavat?

Entä sote, koulutus ja seikat monet muut,joissa ihmetyksiin menevät monien suut?

Ahdinko viljelijöiden ja kaikkien yrittäjien,onko sydäntä kuulla viestit ongelmien?

Nämä kaikki kuuluvat Ainon ohjelmaan,tässä meillä edustaja vailla vertaistaan!

Numero 89 muista äänestyslappuun piirtää ja voit ajatukset tulevaan siirtää:on siellä tulevassa eduskunnassa, myös Aino Kanniainen istumassa!Aino on ehdokkaani tulevissa eduskuntavaaleissa !

jaakko.jpg

Jaakko Nissinen

maanviljelijä, lähiruoan tuottaja Leppävirta

Olen mielelläni ollut mukana Ainon vaalikampanjassa tukemassa omaa leppävirtalaista ehdokasta, jotta toiveemme oman edustajamme saamisesta eduskuntaan monen vuosikymmenen jälkeen toteutuisi.  Ainohan oli tosi lähellä edustajapaikkaa jo viime kerralla, jääden muutaman sadan äänen päähän paikasta. 

Erityisesti mieltäni on ilahduttanut Ainon perusarvoihin ja ihmiskeskeisyyteen perustuvat vaaliteemat.  Lisäksi itsekin viljelijänä ja puhtaan suomalaisen ruoan tuottajana arvostan Ainon kannanottoja lähiruoan puolesta.  Meille leppävirtalaisille nämä asiat ovat todella tärkeitä, kun haluamme elää ja hankkia elantomme täältä puhtaan luonnon keskeltä.  Tulemmeko monesti edes itsekään ajatelleeksi, miten ainut-laatuinen ja kaunis elinympäristömme antaa meille voimaa ja jaksamista.

Olen useasti miettinyt, miten varmistamme nyt tämän yhteisen tavoitteemme toteutumisen.  Itse olen toteuttanut kampanjan tavoitteita jo jokapäiväisessä työssäni ja pyrkinyt omalle ystävä- ja tuttavapiirilleni kertomaan Ainosta ja Ainon kampanjasta.  Tähän samaan haluan haastaa Sinutkin tämän kirjoitukseni lukijana !

Minä olen päätökseni tulevan äänestyksen suhteen tehnyt, tee Sinäkin paras valinta Leppävirran ja Itä-Suomen parhaaksi !

 

martti_h.jpg
Teot puhuvat.

Martti Heikkilä
Insinööri
Varkaus

Maamme talous on huonossa jamassa -valtio vain velkaantuu. Samanaikaisesti työttömyys on korkealla tasolla. Sote- ja kuntauudistus polkee paikallaan. Isänmaan kamaraa on myyty ja myydään venäläisille entistä strategisimmista paikoista! -Kaikesta tästä kansalaiset huolestuvat.

Mitä hallitus on tehnyt asioitten eteen? Hyvin vähän on tuloksia näkynyt. On ajelehdittu vain ongelmasta toiseen kuin lastu laineilla.


Miksi tähän on tultu? Onko kaikki toivo jo menetetty? Vai onko päättäjien kokemattomuus syynä? Vai onko sittenkin keskitytty vääriin asioihin?

Nyt on syvällisen harkinnan paikka!

Onneksi edessä ovat eduskuntavaalit. Meillä on taas mahdollisuus tuulettaa eduskuntaa ja valita Arkadianmäelle edustajia, joitten päämääränä on laittaa Suomi kuntoon.

Nyt on korkea aika äänestää ehdokasta, joka pitkälle kouluttautuneena VET terapeuttina ja monipuolisella työ-, yrittäjä- ja kunnanvaltuusto- kokemuksella toisi kaivattua Arjen tuntemusta eduskuntaan.

Tällaisella edustajalla tulee olemaan tärkeä paikkansa eduskunnassa. Hänen kokemuksellaan on mahdollista ennalta ehkäisevästi välttää lainsäädännössä virhepäätöksiä, jotka ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat yhteiskunnassamme laajaa ja kallista pahoinvointia.

Siinäpä pohdinnan paikka. Joka tapauksessa pitää saada Suomi kuntoon! Tarvitsemme Arjen tuntemusta tulevassa eduskunnassa vaikutuksiltaan oikeansuuntaisten päätösten läpiviemisessä niin perheitten, nuorten ja lasten hyvinvointiin kuin vanhuspalveluiden toimivuudessa.

Antakaamme tekojen puhua!

Asta Kananen  Lähihoitaja,Iisalmi asta.png11.02.2015


Olen tuntenut Ainon vuosikymmenien takaa.Huomaan että hänelle on tullut monenlaisia vastuu-asioita ja -alueita elämän varrella joissa hän on ollut pitkään.
Hänen vastuullisuus,sitoutuneisuus tehtäviin on vahvistanut häneen kohdistuvaa luottamusta.

Hän on siis monessa mukana. Tarmokkaana ihmisenä,terveydenhuollon asiantuntijana,kunnallispolitiikan kentillä, ,ison perheenäitinä ja monenlaista muuta osaamista häneltä löytyy.

Hänellä on taito kohdata hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Erityinen lahjakkuus rauhallisena,sovittelevaisena keskustelijana.
Juuri sellaista me tarvitsemme Eduskuntaan .Hänen puheissaan korostuu pienenkin ihmisen asialla oleminen.Maalta lähtöisin hän tuntee myös maaseudun asiat, on niistä kiinnostunut ja heidänkin viesti saa lähetin Ainosta.

”Arjen tuntemusta Eduskuntaan”, on hänen teemansa niin naulankantaan sopiva.
Juuri tällaista ihmistä me tarvitsemme. Lähdetään isolla joukolla viemään häntä sinne, äänestämme Edunvalvojamme” Arkadianmäelle.

Arjen tuntemusta eduskuntaan. hyvarinen_kirsti1349028510.jpg

Kirsti Hyvärinen Sairaanhoitaja Leppävirta 28.1.2015

Tämä lause syntyi ajatuksesta mitä tarvitaan  päätöksen tekoon, jotta meillä olisi mahdollisuudet elää mahdollisimman hyvää elämää ja arkea. Mistä sitten hyvä arki ja elämä koostuu? Aino kirjannut vaaliesitteeseensä tekijöitä jotka ovat rakentamassa kansalaisten hyvää arkea.  Perheiden tukeminen,  jokaisella nuorella paikka yhteiskunnassa, vanhuus arvokas elämän vaihe, työn ja yrittäjyyden tukeminen. Näiden teemojen sisältämiä keskusteluita olemme käyneet Ainon kanssa usean vuoden ajan.  Näissä kertomuksissa on keskeisintä toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen ja aito läsnä oleva kuunteleminen. Lisäksi Ainoa kuulemalla tulee ajatus siitä, että myös vaikeita asioita voidaan saada hoidettua kunnioittavalla ja aidolla läsnäololla sekä rakentavalla otteella.  Tästä syntyy myös arjen tuntemus.

Perheiden ja lasten kasvun tukeminen jo varhaisessa vaiheessa.  Aino perheterapeuttina on tietoinen siitä, mitä tapahtuu kun perhe jää yksin ilman tukea selviytymään elämän mukanaan tuomista vaikeista asioista. Nuorissa on yhteiskuntamme tulevaisuus. Nuorten kanssa kohtaamisia Ainolla on monilapsisen perheenäitinä. Lisäksi työssään, silloin kun nuori kohtaa elämässään vaikeuksia.  Aino on sitä mieltä, että jokaisella nuorella tulee olla paikka yhteiskunnassa. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta tai yhtään yhteiskunnan jäsentä syrjäytimiselle. 

Tarvitaan  työtä ja mahdollisuuksia työn tekemiseen. Yrittäjyyden mukanaan tuomiin haasteisiin on Ainolla tuntemusta oman yrityksen kautta.  Työohjaajana toimiessaan  hän on saanut todeta mitkä tekijät tukee ihmisten jaksamista työssä ja mitkä haittaavat työn tekemistä.

Elämänkaaren lopussa tulee vanhuus. Olemme keskustelleet mitä on arvokas vanhuus? Miten ikääntyneet tulee kuulluksi? Entä miten heidän tahtonsa toteutuu silloin kun ei itse pysty huolehtimaan arjen toimien -ja asioiden hoidosta. Viimeaikoina olen saanut seurata Ainoa kuinka hän on ollut tukemassa oman Äitinsä arvokkaan vanhuuden toteutumista.

Lopuksi mainitsen muutamia seikkoja, joiden vuoksi äänestän  Ainoa Arkadianmäelle kansaedustajaksi ja suosittelen, että Sinäkin äänestät.  Ainon elämänarvot, jotka Aino mainitsi eräässä keskustelussa: koti, uskonto ja isänmaa.  Aino on rehellinen, lähimmäistään kunnioittava, kuuntelija, muodostaa päätöksen ottamalla asioista selvää ja harkitsemalla asiaa useammasta näkökulmasta. Ainolla on kokemusta yhteiskunnallisten asioiden hoidosta pitkän poliittisen uran kautta.

TULE KUULOLLE JA KERRO AJATUKSESI AINOLLE, HÄNELLÄ ON AIKAA ELÄMÄN TOSITARINOILLE!

Arja Huovinen Lastentarhanopettaja Leppävirta 16.1.2015

arja_h.jpgYhteiskunnalliset asiat ja niin kotimaan kuin kansainvälinen politiikka on kiinnostanut minua pitkään.  Vuosi vuodelta huoli Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja koko Itä-Suomen asemasta ja sen maaseutualueista on kasvanut toimiessani kylätoiminnan saralla. Suomen jakaantuminen kahtia on tapahtunut. Valitettavasti.

Olen havainnut keskustellessani niin sukulaisten, oman kunnan tai naapuri kuntien asukkaiden sekä  ympäri Suomea tuntemieni kylätoimijoiden kanssa, että mitä tapahtuu kansanedustajille / ministereille antamassamme työpaikassa - Eduskunnassa. Meille äänestäjille - kansanedustajien työnantajille - näkyy vieraantuminen ja etääntyminen tavallisen kansan arjesta. Kuka toimiikaan kansanedustajana tai ministerinä, silloin on tunnettava kansalaisten elämä eikä heittämällä julkisuuteen "sammakoita" kuten esim. heitot alle 2100 € tienaavien suomalaisten vanhempien määrästä; "ollakko vai ei olla".

Savossa sanotaan, että "Lukemalla ee uimaan opi, vetteen se on mäntävä". Mikä suuri viisaus tässä piileekin! Kansanedustajan työtä ei kokonaan kirjoista opita, vaan ruohonjuuritasolla tekemällä ja kokemalla, tuntemalla kansalaisten elämän arjen ja elinympäristön, jotka joutuvat kulkemaan ylä- ja alamäkiä elämässään. Eli "veteen se on mäntävä" niin kuin uimaan oppimisessa.

Olen tuntenut Ainon pitkältä ajalta ja hänellä on taitoja ja kykyjä joita nyt tarvitaan. Arvostan Ainossa hänen rehellisyyttään ja kuinka hän arvostaa ja kunnioittaa toisia ihmisiä. Hän ei teeskentele, eikä satuta sanoillaan edessä eikä selän takana. Siksi olen lähtenyt Ainon tukijoukkoihin ja suosittelen Sinuakin äänestämään Ainoa.

Kannustusruno Ainolle
Aino terapeutin työssään tuntee ihmisten monenlaisen arjen, sydäntä lähellä ovat vanhusten hyvinvointi ja asiat perheiden, nuorten ja lasten. Valoisampi tulevaisuus on jokaiselle suotava ja mahdollisuudet on  työhön luotava. Nyt koettelee Suomea monet muutokset ja murrokset,on ajankohtaisia olleet monet liitokset. Ilman yhteistyötä emme pärjätä voi, se yksin jää  joka  yksin taituroi. Yhteistyö on avainsana, sillä me selätetään ongelmat ja lama. Ainolla on taitoa ja politiikkaan kiinnostusta aitoa. Nyt on aika toimia, toivotan Ainolle vaalityöhön onnea ja voimia!

Valitaan nyt Aino ihmisläheinen vaikuttaja suomalaiseen päätöksentekoon!

 

P.S Aino osaa uida, eikä pelkää veteen menemistä :)

Mika Kiema
Metsätalousinsinööri
Varkaus 4.1.2015

Mika_Kiema

Eduskuntavaalit on lähenemässä ja kaikki alkavat miettimään itselleen sopivaa ehdokasta äänestettäväksi. Usea kokee, että monelta nykyiseltä kansanedustajalta puuttuu täysin tuntemus ihmisten arjesta. Päätökset ovat olleet monen mielestä epäoikeudenmukaisia ja vain ihmisten arjen hankaloittamista.

Suomen ja sen eri alueiden kehittäminen on äärimmäisen tärkeää! Tekoja tarvitaan heti, mutta myös pitkän tähtäimen suunnitelmat on saatava kuntoon. Erityisesti nuoret on saatava mukaan työelämään. Tällä hetkellä nuorisotyöttömyys on kestämättömällä pohjalla, nuoret on se voimavara jolla tulemme pärjäämään tulevaisuudessa.

Tapasin Ainon ensimmäistä kertaa Varkaudessa järjestetyssä tupaillassa. Ilmapiiri oli lämmin ja avoin. Puheenaiheita oli paljon liikkuen vanhuksista nuoriin, perheistä yksineläjiin, alueellisesta valtiolliseen asiaan. Painopiste oli kuitenkin siellä tärkeimmässä eli ihmisissä, arjessa ja sen sujuvuudessa sekä turvallisuudessa.

Henkilökohtaisesti vaikutuksen teki se kyky tavata ihminen. Harvoin tulee vastaan ihmistä, joka on helposti lähestyttävyyden lisäksi avoin ja kykenevä vastaanottamaan mielipiteitä sekä ajatuksia. Ainon koulutuksen, työtaustan ja persoonallisuuden huomioiden uskallan väittää, että hän tietää minkälaista on suomalaisen arki. Tiedän nuorison olevan tärkeä asia Ainolle ja uskon ettei hän ole unohtanut metsätalouden merkitystä Suomelle.

Suosittelen erittäin lämpimästi kaikille käymistä Aino Kanniaisen tilaisuuksissa tai sosiaalisen median puolella tutustumassa häneen lähemmin!

Rauni
Rauni Kortesalmi
terveydenhoitaja-kätilö
kouluttaja, ryhmänohjaaja
Espoo
Aino Kanniaisen asiantuntemusta, myös elämän nurjalta puolelta, tarvitaan eduskunnan päätösten teossa.
Olen tutustunut Ainoon lähisuhdeväkivaltatyön ennaltaehkäisyn ja auttamisen saralla.
Ainolla on ammattinsa puolesta tietoa siitä, ettei kaikilla ihmisillä ole asiat hyvin, millaisin välinein ihmisiä voidaan auttaa ja millaista satsausta tarvitaan perheiden ja myös yksinelävien  hyvinvointiin.
Tutustuin Ainoon ollessani Naisten Linja Suomessa ry:n hallituksessa. Olen tehnyt Ainon kanssa yhdessä työtä lyhyitä jaksoja hankkeessa, jossa kohdattiin väkivaltaa kokeneita naisia vertaistuen järjestämisessä.
Aino kun vaikuttaa muuallakin kuin vain Savonmaalla.

Ainon valoisa ote, huumorintaju, pysähtyminen tilanteessa kuuntelemaan ihmistä  ja neuvottelemisen taito ovat tehneet minuun vaikutuksen. Tiedän että hänellä on rakentava ote neuvotella ja rohkeus  tuoda esiin omat näkemyksensä ja pitää hiljaisten  puolta.
Uuden eduskunnan on tehtävä vaikeita päätöksiä ja uskon että Ainoa tarvitaan siellä missä tarvitaan paineensietokykyä ja tietoa päätösten vaikutuksista. 

tania.jpg

Tania Afrin Varkaus

Sales representative

Bachelor of Business Administration; Bachelor of Science in Leather Product Technology.

I am in Finland since 2008. It seems to me, Finnish economy is facing trouble at the moment more than before.  I took part in the municipality election last time. I faced difficulties to answering different questions. I notice that people is afraid of going to politics. They think, there is a lots of difficult decision need to make. We need somebody who can carry this responsibility.

I noticed that  Aino Kanniainen is brave, fully motivated, caring and have patience to answer all kind of difficult question. She has her own idea. Because of her profession, she understand people’s mind and can think widely. She has her own view. She promises exactly what she can do. She don’t promise vogue. She has her inspiration to go forward.

I like her personality and motivation. That’s why, I am with her and will be!              

Regards   Tania

pirjo_k.jpg

Aino Kanniainen on hyvä leppävirtalainen kansanedustaja-ehdokas.

Pirjo Korhonen Vaalipäällikkö Leppävirta


Hänen kanssaan on ollut mukava ja helppo tehdä kunnallispolitiikkaa n. 10 vuoden ajan.


Aino on ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä ihminen. Ja lisäksi hyvä kuuntelija.


Viime vaaleista jäi muutaman äänen puuttuminen lopulliseen kansanedustajuuteen harmittamaan, joten yritetäämpä entistä tarmokkaammin tehdä totta, jotta saisimme sen oman paikkakunnan ja Savo-Karjalan kansanedustajan Ainosta.

Oli helppo lupautua tekemään Ainolle vaalipäällikön muodossa vaalityötä, joten tarmokkaat ja innokkaat tulkaapas mukaan toimintaan. Nyt on sen aloittamisen aika, sillä Aino kiertää jo maakuntaa ristiin rastiin.
Lunasta oma pipo päähäsi tai tarra autoon.

img_2394.jpg

Sinikka Sepponen   CEO      HCA Health Concept Oy Ltd

Aino Kanniainen puhumaan puolestamme Eduskuntaan- Kyllä.

Täältä toisen kunnan puolelta otan kantaa. Minä kannatan Eduskuntaan ajattelevia, tekeviä, tulevaisuuteen panostavia henkilöitä, tekijöitä-

Aino olen tuntenut Sinut 15 vuotta – ja olet sanojesi mittainen, upea, rohkea nainen, äiti – sinun on oltava apuna turvaamassa nuortemme ja perheidemme tulevaisuutta.

Toivon, että samoin ajattelevat tukevat Sinua matkalla päämäärääsi.

Olen Ylpeä sinusta.

 


Juho Lehtola, tieto- ja viestintätekniikan suunnittelija, MuM

 

untitled-14.jpgAinon vaalitunnus ”Arjen tuntemusta eduskuntaan” jäi monelle varmasti mieleen jo viime vaaleissa. Se on hyvä ja ajankohtainen slogan myös tuleviin eduskuntavaaleihin. Onko Ainolla todella arjen tuntemusta?

Aino on kasvattanut verrattain suuren perheen, joten lapsiperheen arki ei ole hänelle vieras asia. Nyt hän seuraa omassa perheessään jo seuraavan kasvavan sukupolven elämää. Lastenlapset ovat Ainon sydäntä lähellä ja hän on hyvin tietoinen siitä, mitkä ovat lapsiperheiden kipukohtia yhteiskunnassamme tällä hetkellä.

Jotkut nykyisen hallituksen tekemistä päätöksistä tuntuvat meistä monista ylimielisiltä. Tulee mieleen, että päättäjät ovat menneet liian kauaksi tavallisen ihmisen arjesta. Päätösten todellisia seurauksia yksittäisen kansalaisen kannalta ei oteta riittävän vakavasti. Mieleeni on viime vuosina monta kertaa tullut ajatus: Olisipa saatu Arkadianmäelle arjen tuntemusta.

Muutama vuosi sitten YLE TV1 esitti dokumentin anoreksiasta. Dokumentissa haastateltiin Ainoa asiantuntijana ja näytettiin välähdyksiä hänen työstään psykoterapeuttina anoreksiaa sairastavan asiakkaan kanssa. Eräs ystäväni totesi dokumentin nähtyään: Aino on todella ammattitaitoinen. Sydämellinen ja ammattitaitoinen kohtaaminen asiakkaan kanssa näkyi selvästi, vaikka tilanteesta nähtiin vain pieniä katkelmia.

Ystäväni kommentissa kiteytyy mielestäni se, miten Ainolla on tapana suhtautua työhönsä ja toisiin ihmisiin. Tätä näkökulmaa eduskunnassa tarvitaan.­­­

Timo Paasonen Yrittäjä Leppävirta

Timo_P"Aino Kanniainen edustaa meille itäsuomalaisille paljolti niitä arvoja sitä ajatusmaailmaa, jossa joka päivä elämme.        Hänellä on vahvaa arjen tuntemusta oman työnsä, perhepiirinsä ja meidän lukemattomien ystävien ja tuttavien kautta.

Aino on keskisavolaisista ehdokkaista selkeästi ainoa, jolla on realistiset mahdollisuudet saada paikka Arkadianmäelle.  

 Nyt kannattaakin keskittää äänet Ainolle ja muistaa, että vain äänestämällä kevään eduskuntavaaleissa voimme saada tämän tavoitteemme toteutettua. 

Ainolla on osaamista ja kykyä ajaa Leppävirran ja Varkauden alueiden asioiden lisäksi myös koko Itä-Suomen ja valtakunnan etua."

martikainen_olavi_varkau-1.jpg

Keski-Savo tarvitsee kansanedustajan

Olavi Martikainen Agrologi Varkaus

Eduskuntavaalit lähestyvät päivä päivältä. Puolueet rakentavat asemiaan tavoitteena mahdollisimman hyvä äänisaalis.  Edustajaehdokkaat alkavat olla lähes jokaisella puolueella kasassa.

         Jokunen viikko sitten suuresti arvostamani WL-toimittaja Antti Aho arvioi keskisavolaisten ehdokkaiden läpimeno mahdollisuuksia.  Erityisen kiinnostavassa artikkelissaan hän ennusti keskustalaisen Aino Kanniaisen mahdollisuudet varsin hyviksi. Antin näkemyksen mukaan Kanniainen voisi olla vetovoimaisin ehdokas josta tulee keskisavolainen edustaja.

Timolalainen Aino Kanniainen on leppävirran ehdokas jonka taakse myös Varkauden Keskusta on asettautunut. Viime eduskuntavaaleissa Kanniainen ensikertalaisena nousi yli 3200 äänellään keskustan varakansanedustajaksi. Nyt tavoite on yksi pykälä ylemmäksi—keski-savolaiseksi kansanedustajaksi.

          Aino Kanniainen maanviljelijä perheen tyttärenä tuntee talonpoikaisväestön elämän ja työt pelloilla metsissä ja navetoissa. Hän tietää että jokaiselle meistä leipä tulee talonpojan kädestä.  Oma yritystoiminta antaa näkökulmaa myös yrittäjän elämään.

          Kanniainen on kouluttautunut sos- ja terveysalan asiantuntijaksi. Psykoterapeuttina ja työnohjaajana hän on antanut ammattiapuaan laajalle asiakaskunnalle.

          Kansanedustajaehdokas Kanniainen on nöyrä, tarmokas, avulias lähimmäisen auttamiseen kykenevä joka ei ole unohtanut myöskään köyhän asiaa. Uskaltaisin sanoa että Ainossa on ainesta vaikka sosiaali- ja terveysministeriksi.

          Olen tuntenut Aino Kanniaisen jo hänen lapsuudestaan lähtien ja seurannut hänen elämänvaiheitaan tähän päivään saakka. Nyt Kanniaisella on nostetta läpi Pohjois-Savon sekä viriävää kiinnostusta myös pohjoiskarjalaisten äänestäjien keskuudessa.

          Hyvät lukijat, tutustukaa Ainoon lähemmin puhelimessa, kirjeitse, facebookissa tai tulemalla hänen tilaisuuksiinsa. Ehkä teillä on aavistus minkä me tiedämme, että Kanniaisesta saamme hyvän edustajan Arkadianmäelle. Keski-Savo tarvitsee oman kansanedustajan! Toivotan onnea ja menestystä myös muille ehdokkaille.