Aino Kanniainen vaalikoneissa


Kuntavaalit 2017

YLE vaalikone

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/leppavirt...

HS vaalikone
Eduskuntavaalit 2015
YLE vaalikone

MTV eduskuntavaalikone

HS vaalikone

Maaseudun tulevaisuuden vaalikone

Lasten ja perheiden vaalikone

Lännen median vaalikone

Iltalehden vaalikone

Talouspoliittinen vaalikone

Yrittäjien vaalikone

Vammainen vaalikone

Nuorten vaalikone

Savon Sanomat vaalikone

Uskonnonvapaus

Karjalainen vaalikone

Metsäaiheinen vaalikone

Pohjois-Savon MTK vastaukseni eduskuntavaaliehdokkaille esitettyihin kysymyksiin

Aino Kanniainen
53 vuotta, VET Psykoterapeutti, Yrittäjä, Suomen Keskusta


2. Miten aiot vaikuttaa maatalouteen kohdistuvan byrokratian purkamiseen?
Alkutuotannon byrokratiaa on käytävä kohta kohdalta läpi ja otettava maalaisjärki käyttöön turhan säätelyn vähentämiseksi. Viljelijän arkea tulee helpottaa niin, että vapautetaan byrokratiaviidakossa selviytymistaistelusta aikaa itse työntekemiseen. Maatalouden tuki- ja lupaprosessien neuvonta ja muut palvelut on keskitettävä yhdelle luukulle. Tukien valvonnassa päätösten perusteiden on oltava kaikille samanlaiset, ei tarkastajan mielipiteestä riippuvia. Vahvistetaan mieluummin viljelijän tukemista kuin kohtuuttomien sanktioiden pelkoa. Pienteurastamojen toimintaa ja ruuan suoramyyntiä on helpotettava.


3. Tarvitaanko ruoan alkuperämerkintöjä myös jalosteissa ja ravintolaruoassa?
Kyllä. Kuluttajat ovat valveutuneita ja heillä on oikeus tietää ruuan alkuperä. Tämä tukee myös suomalaisen eettisesti, puhtaasti tuotetun ja ilman antibiootti- ja kasvinsuojeluainejäämiä sisältävän kotimaisen ruuan kysyntää. Merkintöjen tulee olla entistä selkeämpiä. Sekä raaka-aineen että valmistusmaan tietojen on löydyttävä pakkauksesta selkeästi.


4. Miten verotusta kehitetään siten, että ammatinharjoittajan verotus tulee kilpailukykyiseksi osakeyhtiön verotukseen nähden?
Maatalouden tuloja täydentävän puukaupan verotus tulee käsitellä progressiivisen verotuksen – ei pääomatuloverotuksen, mukaan. Ammatinharjoittajalle on annettava mahdollisuus tehdä tulosta investointivaraus ilman veroja. Mikäli investointi ei toteudukaan, varaus puretaan ja ilmoitetaan verotettavana tulona. Ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvien verohuojennusten kehittäminen luo lisää työtä. Kiinteistöveroa ei saa laajentaa kuulumaan maa- ja metsäkiinteistöihin.


5. Millä toimenpiteillä alempi tieverkko saadaan kuntoon?
Pidetään maaseutu elinvoimaisena, hyödynnetään uusiutuvat luonnonvarat ja turvataan kotimainen energia- ja ruoka-omavaraisuus. Näin tieverkon ylläpitäminen on koko yhteiskunnan kannalta kannattavaa. Valtion budjetissa on yhdeksi kärkitavoitteeksi laitettava alemman tieverkoston kunnostaminen. Hyödynnetään metsäyhtiöiden maksamat tuet teiden kunnostukseen täysimääräisinä. Teiden kunnostus on tehtävä kerralla kunnolla, ei vain vähän korjaamalla sieltä ja täältä.


6. Miten varmistetaan maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdosten oikea-aikaisuus?
On tärkeää saada maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset tapahtumaan ajoissa, jotta tilat siirtyisivät nuorille yhteiskunnan kannalta aktiivisille toimijoille, jotka laittavat rahan kiertämään. Jos sukupolvenvaihdosta ei tehdä ajallaan, ei muualla elämänsä aloittanut nuorempi sukupolvi enää välttämättä halua tulla jatkamaan tilanpitoa, koska he ovat vakiintuneet jo jonnekin muualle. Jos sukupolvenvaihdosta ei tapahdu, ei edellisellä sukupolvella ole enää tarvetta / halua investoida, tuottaa satoa/myydä puuta samalla tavalla kuin nuoremmilla, jolloin ei myöskään työllisty ihmisiä maa- ja metsätalouden liitännäiselinkeinoissa. Viljelijöillä on oltava mahdollisuus varhaiseläkkeeseen (ent. luopumistukijärjestelmä). Verotuksen huojentaminen niiden sukupolvenvaihdosten osalta, joissa maa- ja metsätaloutta jatkaa nuori yrittäjä